30 junij 2011

Posavsko štehvanje

Štehvanje je stara ljudska fantovska igra. Igra poteka tako, da se v tla zabije lesen drog, na katerega se povezne lesen sodček obit z leskovimi obroči. Fantje nato jezdijo mimo v narodni noši na kobilah in zbijajo sodček s posebnimi kovinskimi kiji. Nato med ježo razbijajo te obroče, na koncu pa trikrat jezdijo za nagradni venec.


Zmagovalec!